Verdwijnen van bestuivers wereldwijd in kaart gebracht

Van de ongewervelde soorten bestuivers dreigt 40% te verdwijnen.

Veel soorten bijen, hommels en andere bestuivers worden met uitsterven bedreigd. Dat brengt ook de voedselproductie en de werkgelegenheid in gevaar. Uit onderzoek blijkt dat hieraan een hele reeks oorzaken aan ten grondslag kan liggen.

Bij onder het stuifmeel.
Bij onder het stuifmeel.

Veel soorten bijen, hommels en andere bestuivers worden met uitsterven bedreigd. Dat brengt ook de voedselproductie en de werkgelegenheid in gevaar, stellen onderzoekers van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES, een onderdeel van de Verenigde Naties. Zij schatten dat de wereldvoedselproductie voor 214 à 526 miljard euro afhankelijk is van bestuiving via insecten of andere diersoorten. Van de ongewervelde soorten bestuivers dreigt 40% te verdwijnen.

In het rapport van IPBES is wereldwijd de balans opgemaakt. Daar is 2 jaar aan gewerkt. De oorzaken blijken volgens de onderzoekers zeer divers. Ze wijzen onder andere op een toename van monoculturen in de landbouw. Daardoor is de vegetatie niet meer gevarieerd genoeg en zijn er te weinig wilde bloemen waar de bestuivers zich mee kunnen voeden. Ook worden bestrijdingsmiddelen gebruikt die schadelijk zijn voor bijen. Maar ook de verstedelijking, parasieten, andere ziekteverwekkers en de opwarming van de aarde spelen een rol.