Home Nieuws

Nieuws

Een brede nieuwsrubriek over ecologisch tuinieren en verwante onderwerpen als duurzame landbouw, natuur en milieu.

Wilde planten

Verscheidenheid aan plantensoorten maakt bodem gezond

Een grote diversiteit aan plantensoorten is de sleutel tot een goede bodemstructuur en daarmee tot een gezonde bodem. Dit is aangetoond door onderzoekers uit Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.
Groendak

Subsidie voor groene daken in Amstelveen

Beplante daken hebben tal van voordelen. Inwoners van Amstelveen kunnen de komende jaren gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling.
Bella op het gras

Een duurzame tuin

Als je kiest voor een milieuvriendelijke en duurzame tuin, dan vraagt dit ook een aparte denkwijze. Websites, tijdschriften, boeken kunnen je hierbij op weg helpen.
Huismus

Huismus genetisch veranderd sinds de jaren 80

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat van Nederlandse huismussen sinds de jaren tachtig de wilde populatie genetisch is opgesplitst. Mussen uit Oost-Nederland wijken genetisch af van mussen uit het Westen van Nederland.
groendak

Vierhonderd km2 platte daken wachten op vergroening

De visienota ‘Groen en water in de stad’ van tweedekamerleden Leenders en Jacobi richt zich op vergroening van de stad om zo een leefbare en gezonde leefomgeving, meer biodiversiteit en beter waterbeheer te creëren.
Lekker naar de boer

45.000 mensen bezoekers tijdens Lekker Naar De Boer

In het weekend van 18 en 19 juni 2016 hebben bijna 45.000 mensen een biologische boerderij bezocht tijdens Lekker naar de Boer. Men kon een bezoek brengen aan in totaal 140 boeren en tuinders.
Zaadbank

Bionext haalt halve ton op voor zaadbank

Biologische koepelorganisatie Bionext heeft binnen zes weken 50.000 euro binnengehaald voor project 'De Grootste Zaadbank van Nederland'.
De grootste zaadbank van Nederland

Campagne tegen patenten op natuurlijke planteigenschappen

De onlangs door Bionext (branche-organisatie voor de biologische landbouw) gelanceerde campagne tegen octrooi op natuurlijke eigenschappen van planten krijgt veel steun.
Bij op bloem

Handreiking voor bijenlandschap

Praktische handvatten voor de inrichting van een bijvriendelijk landschap.
Akkergeelster

Akkerplanten overleven op begraafplaatsen

Steeds meer typische akkerplanten leggen het loodje in akkers, maar weten te overleven op begraafplaatsen. Afgelopen jaren hebben floristen vele begraafplaatsen geïnventariseerd en zijn bijzondere en zeldzame soorten waargenomen.