19 en 20 maart: Boeren en burgers in gesprek over gezonde bodems

In het kader van het Internationale Jaar van de Bodem zijn Den Bosch en omstreken op 19 en 20 maart het trefpunt voor Bodem Anders!: een tweedaags forum voor boeren en burgers. De organisatie is in handen van een bonte coalitie van zowel de milieubeweging als ZLTO. In een provincie die dankzij overbemesting kampt met grote problemen, komen de knelpunten ter tafel, evenals de mogelijkheden voor duurzaam bodembeleid.

Boeren komen in toenemende mate problemen tegen bij het beheer van hun bodem. Het organische stofgehalte daalt, het bodemleven kwijnt weg, de structuur raakt verdicht. Ondertussen komen praktische oplossingen voor duurzaam bodembeheer steeds meer in beeld.

“De uitdaging van een gezonde bodem ligt erin de diversiteit onder en boven de grond zo groot mogelijk te maken. Daarmee creëer je evenwicht”, zegt Joost van Strien, akkerbouwer uit de Noordoostpolder en deelnemer aan Bodem Anders!. Die aanpak vraagt echter om een flinke inzet van zowel boeren als burgers.

Agrarisch ondernemers willen goed voor hun bodem zorgen, maar de vereiste langetermijn-investeringen vormen een struikelblok. De zorgen over kortetermijn-inkomsten en de druk van burgers en milieu-organisaties om meer ruimte te geven aan natuur, plaatsen veel agrariërs voor een dilemma. Consumenten hebben weinig zicht op de bodemproblematiek, maar kunnen een belangrijke bijdrage leveren door te kiezen voor voedsel van gezonde bodems.

Bodem Anders! vertrekt vanuit dit kruispunt en belooft een levendige ontmoetingsplek te worden voor een breed scala aan actoren. Boeren – gangbaar en biologisch – , burgers, wetenschappers, ambtenaren, studenten en belangengroepen delen ervaringen en buigen zich gezamenlijk over praktische en duurzame oplossingen. Dat doen zij zowel op het land als in de Brabanthallen en de Verkadefabriek.

Met onder andere John D. Liu (Green Gold), Volkert Engelsman (IFOAM), Hans Huijbers (ZLTO), Wim van der Putten (WUR). Ook komen vele boeren aan het woord.

Informatie: voedselanders.nl

Vorig artikelEO zoekt beste moestuinder van Nederland
Volgend artikelWeleda en Natuurmonumenten creëren bloemrijke natuur
Jurgen Nijhuis, woont en werkt in Heiloo (NH) als websitebouwer en schrijver. Hij is de hoofdredacteur van PuurTuinieren en tuiniert zelf in sier- en moestuin.