Home Kenmerken Onderzoek

Kenmerk: Onderzoek

Wilde planten

Verscheidenheid aan plantensoorten maakt bodem gezond

Een grote diversiteit aan plantensoorten is de sleutel tot een goede bodemstructuur en daarmee tot een gezonde bodem. Dit is aangetoond door onderzoekers uit Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.
Huismus

Huismus genetisch veranderd sinds de jaren 80

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat van Nederlandse huismussen sinds de jaren tachtig de wilde populatie genetisch is opgesplitst. Mussen uit Oost-Nederland wijken genetisch af van mussen uit het Westen van Nederland.
Bijen op een raat

Lage sterfte van Nederlandse honingbijenvolken deze winter

Sinds jaren is de wintersterfte onder bijenvolken niet zo laag geweest als afgelopen winter. In 2011 schommelde de uitval nog rond de 20%, Dit jaar is het slechts 6,5%.

Hoe plantenwortels en schimmels verstoppertje spelen

Verschillende gewassen die samen een vegetatie vormen, groeien beter dan wanneer er maar één soort groeit. Maar hoe werkt dat? Welke processen onder de grond zorgen ervoor dat deze gewassen samen beter groeien?
Hommel

Grote bijensoorten worden steeds kleiner

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouwtjes van grote bijensoorten zoals de aardhommel gedurende de afgelopen eeuw in Nederland significant kleiner zijn geworden. De oorzaak lijkt te zitten in de wijze waarop bijen voor hun nageslacht zorgen.

Utrechtse perentelers zien effecten van regenwormen

Regenwormen zijn belangrijk voor de perenteler: ze verteren blad waarop overwinterende ziekten voorkomen en ze verbeteren de structuur van de bodem waardoor er meer zuurstof in de grond kan komen en overtollig water sneller kan worden afgevoerd

Wilde bijen spelen grote rol bij appeloogst

Insecten zijn onmisbaar voor de bestuiving van gewassen in de tuinbouw. Wilde bijen spelen daarbij een belangrijke rol. De bijdrage van wilde bijen aan...

Rijker bodemleven breekt meer organische stof af

Uit een proef met theezakjes in de bodem van 20 percelen grasland in Noord-Nederland blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen bodemleven en de...

Koester onze regenwormen!

Regenwormen zijn essentieel voor een gezonde bodem, duurzame voedselproductie en goede regenopvang. Volgens wormenexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut zijn er alleen in Nederland al 18 verschillende soorten,

Vogelbescherming wil verbod op gewasbeschermingsmiddel imidacloprid

Vogelbescherming Nederland is geschrokken door het onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek Nederland dat de relatie aantoont tussen de aanwezigheid van het...