Rijker bodemleven breekt meer organische stof af

'Theezakjesmethode' is goede voorspeller

Uit een proef met theezakjes in de bodem van 20 percelen grasland in Noord-Nederland blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen bodemleven en de afbraak van organische stof. Hoe meer soorten bodemleven, hoe meer organische stof in de bodem wordt afgebroken of gemineraliseerd. De vrijgekomen organische stof komt ten goede aan de graslandproductie. De proef is uitgevoerd in het kader van het project Goud van Oud Grasland.

De methode met theezakjes is in 2013 door de Universiteit van Utrecht ontwikkeld en geeft inzicht in de afbraak van organische stof in de bodem. Voor deze proef zijn gemakkelijk afbreekbare groene thee en moeilijk afbreekbare rooibosthee in zakjes begraven op 20 graslandprecelen op oude zeeklei in Friesland en Groningen. De onderzoekers Iepema hebben ontdekt dat er meer organische stof afbreekt in bodems met méér soorten bodemleven (nematoden, potwormen, springstaarten, mijten en regenwormen).

In het project Goud van Oud Grasland (2013-2015) wordt, naast dit onderzoek, gekeken naar oud grasland in productie, biodiversiteit en andere maatschappelijke diensten. Ook wordt het langjarige effect van bemesting op bodemkwaliteit en productie onderzocht.

BRONBiojournaal
Vorig artikelOpen dag bij zorgtuin en stadskwekerij Mens en Tuin
Volgend artikelCompost ook goed voor het klimaat
Jurgen Nijhuis, woont en werkt in Heiloo (NH) als websitebouwer en schrijver. Hij is de hoofdredacteur van PuurTuinieren en tuiniert zelf in sier- en moestuin.