Huismus genetisch veranderd sinds de jaren 80

Mussenpopulaties in West en Oost-Nederland verschillen genetisch.

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat van Nederlandse huismussen sinds de jaren tachtig de wilde populatie genetisch is opgesplitst. Mussen uit Oost-Nederland wijken genetisch af van mussen uit het Westen van Nederland.

Huismus

Onderzoekers hebben het DNA vergeleken van Nederlandse huismussen die in musea zijn bewaard met in het wild levende huismussen. Hieruit komt naar voren dat sinds de jaren tachtig, toen de huismus hard achteruit ging, de wilde populatie genetisch is opgesplitst.

De Huismus ging in Nederland de afgelopen decennia sterk in aantal achteruit. Rond 2002 was nog maar de helft van de broedpopulatie uit 1980 aanwezig. De laatste jaren stabiliseren de aantallen. Onderzoekers wilden weten of deze achteruitgang heeft geleid tot genetische veranderingen, bijvoorbeeld door isolatie van lokale populaties. Ze haalden DNA uit veren van mussen die in verschillende Nederlandse musea zijn bewaard en vergeleken dat met het DNA van nu levende mussen.

De mussen van de locaties in Oost-Nederland wijken genetisch af van de mussen uit het Westen van Nederland. De lagere aantallen en mogelijk zelfs het plaatselijk verdwijnen van mussenpopulaties hebben er voor gezorgd dat er minder uitwisseling van genetisch materiaal tussen lokale populaties is opgetreden.

Lees meer op Nature Today. Informatie over de huismus is te vinden op de website van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER