Digitale tool beschikbaar voor betere leefomstandigheden voor de bij

Bijtje
Een leuk bijtje

Om de leefomstandigheden van de bij te verbeteren is er vanaf nu een nieuwe digitale tool beschikbaar: boeren, maar ook burgers, kunnen nagaan hoe het met het voedselaanbod voor bijen in hun omgeving is gesteld op de site www.drachtkalender.nl. Tips om tekorten in nectar of stuifmeel aan te vullen, en daarmee de leefomstandigheden voor de bij te verbeteren, biedt de site ook.

Het belang van bijen wordt door steeds meer boeren en burgers onderkend. Bijen, zowel honing- als wilde bijen hebben stuifmeel en nectar nodig voor bestuiving en bevruchting van voedselgewassen (zoals bijvoorbeeld appel, aardbei en pompoen). Verder zorgen bijen voor kruisbestuiving in de natuur en biodiversiteit in het landschap. Het gebruik van insecticiden in de landbouw, luchtvervuiling en onvoldoende voedselaanbod in de vorm van stuifmeel en nectar bedreigen de bij. Kennis over het voedselaanbod voor deze nuttige insecten is dus relevant.

Kennis over het voedselaanbod van de bij

De drachtkalender geeft direct inzicht hoeveel stuifmeel en nectar er in en rondom het boerenbedrijf potentieel aanwezig is, en in welke periode. Ook wordt duidelijk welke bomen, struiken en gewassen veel voedsel opleveren, en welke weinig. Gewassen zoals karwei, lijnzaad en kruidenrijke graslanden zijn verdwenen uit het agrarisch landschap, terwijl die veel voedsel leveren. Door de drachtkalender in te vullen, ziet de gebruiker direct wanneer bijen tekort komen, en hoe dit verholpen kan worden met extra aanplant van bijvoorbeeld bloemenstroken, bloeiende gewassen of houtsingels.

Over het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING

De website drachtkalender.nl is één van de producten van het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING (2013-2015). Hierin werken imkers en boeren samen aan een bij-vriendelijk landschap door teelttechnieken en agrarisch natuurbeheer af te stemmen op de honingbij en wilde bijen. Ze worden begeleid door het Louis Bolk Instituut. Het netwerk wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie: boerenmetbijen.nl

Vorig artikel22 maart: Groenmoesmarkt – voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel
Volgend artikelPerziksteen: duurzame bodembedekker
Jurgen Nijhuis, woont en werkt in Heiloo (NH) als websitebouwer en schrijver. Hij is de hoofdredacteur van PuurTuinieren en tuiniert zelf in sier- en moestuin.