100 Bijenhotels geplaatst voor onderzoek naar wilde bijen

Vanuit het kennisnetwerk BIJenBESTUIVING heeft het Louis Bolk Instituut ruim 100 identieke bijenhotels geplaatst in uiteenlopende boerenlandschappen in heel Nederland. Het doel is dat deelnemende boeren bijhouden in hoeverre de hotels bewoond worden door wilde bijen. Deze informatie, samen met gegevens over het omringende landschap, zal duidelijk maken in welke omstandigheden wilde bijen het best gedijen. Bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en bestuiving.

Dankzij deze grootschalige monitoring op meer dan 100 plekken in Nederland wordt duidelijk welke landschapselementen cruciaal zijn voor de wilde bijen. Bij-vriendelijke plekken in landbouwgebieden worden steeds belangrijker, omdat het slecht gaat met de bijen op het platteland. De verwachting is dat de bijenhotels vooral gebruikt worden door algemene soorten metselbijen. Die zijn afhankelijk van bijvoorbeeld erfbeplanting en overhoekjes, waar bomen en struiken zorgen voor voldoende dracht, beschutting en nestgelegenheid.

Metselbijen leven –anders dan honingbijen – alleen en niet in een volk, en vliegen minder ver om stuifmeel te verzamelen. Ze maken van nature hun nestjes in holle plantenstengels en gaatjes in bomen en muren, maar doen dat ook in de bijenhotels. De boeren volgen zelf of en in hoeverre bijen gebruik maken van de speciale bijenhotels en doen daar online verslag van. Het Louis Bolk Instituut inventariseert en analyseert de gegevens en zal aanbevelingen doen om de bijvriendelijkheid van het landschap te bevorderen. De aanwezigheid van bijen is van cruciaal belang voor biodiversiteit en bestuiving: zeer veel gewassen en wilde planten zijn afhankelijk van bestuiving door insecten.

Voor meer informatie: www.boerenmetbijen.nl

 

Bron: Biojournaal

Vorig artikelMei: Zelf bio-aardbeien plukken in Ter Loft (België)
Volgend artikelZeldzame bleke truffel gevonden bij rozenkwekerij de Bierkreek
Jurgen Nijhuis, woont en werkt in Heiloo (NH) als websitebouwer en schrijver. Hij is de hoofdredacteur van PuurTuinieren en tuiniert zelf in sier- en moestuin.