Vierhonderd km2 platte daken wachten op vergroening

Het bewustzijn van het belang voor groenere steden moet versterkt worden.

De visienota ‘Groen en water in de stad’ van tweedekamerleden Leenders en Jacobi richt zich op vergroening van de stad om zo een leefbare en gezonde leefomgeving, meer biodiversiteit en beter waterbeheer te creëren.

groendak

Op 1 juli presenteerden de Tweede Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi (beiden PvdA) hun visienota ‘Groen en water in de stad’ aan de pers en belangstellenden in Rotterdam. De strekking: dankzij vergroening van de stad een leefbare en gezonde leefomgeving, meer biodiversiteit en beter waterbeheer creëren.

De nota kan ervoor gaan zorgen dat groen in de stad hoger op de politieke agenda komt te staan. Hij biedt handvatten aan vier verschillende bestuurlijke lagen, de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, om groen sterker te betrekken bij hun beleid.

Het samenwerkingsverband ‘De Groene Stad’ had een gesprek met Henk Leenders op zijn werkkamer in het Tweede Kamergebouw. Het artikel is te lezen op http://degroenestad.nl/vierhonderd-hectare-platte-daken-wachten-op-vergroening/

LAAT EEN REACTIE ACHTER